Passe au contenu principal

Kierownik ds. Zarządzania Obiektem, IKEA Distribution Services S.A., Jarosty/k Piotrkowa Trybunalskiego

Jarosty, Voïvodie de Łódź - Explore le lieu Immobilier, Maintenance & Services Généraux Temps plein

Description de poste

O TOBIE

Dobrze się składa, że się spotkaliśmy. Patrzysz na świat inaczej niż większość ludzi. Wierzymy, że wartości, jakimi się kierujesz są ważniejsze niż Twoje dotychczasowe doświadczenie. Oferujemy stanowiska pełne wyzwań, odpowiedzialnych zadań i inspiracji do ciągłego rozwoju. W IKEA każdy dzień jest inny. Spójrz z nami na świat z innej perspektywy


O Tobie:

• masz co najmniej 5-cio letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w zarządzaniu obiektem wielkopowierzchniowym (doświadczenie w branży logistycznej lub przemysłowej mile widziane),
• masz co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu i koordynowaniu prac firm zewnętrznych,
• posiadasz wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie zarządzania obiektem oraz/lub z zakresu technicznej obsługi budynków (instalacje elektryczne, chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja, wod-kan, automatyka),
• dobrze radzisz sobie z dokumentacją: techniczną, budowlaną i eksploatacyjną budynków oraz masz doświadczenie w pracy z systemami wspierającym zarządzanie obiektem,
• potrafisz wspierać pracowników w rozwoju osobistym i zawodowym,
• dobrze czujesz się w pracy w zespole i chętnie dzielisz się wiedzą z innymi,
• masz postawę pro-kliencką, jesteś nastawiony na współpracę oraz realizację celów,
• bezpieczeństwo w miejscu pracy jest dla Ciebie najważniejsze,
• masz otwartość na naukę nowych rzeczy i różnorodność zadań,
• myślisz rozwiązaniami i lubisz wychodzić z inicjatywą,
• w swojej pracy kładziesz duży nacisk na zrównoważony rozwój i troskę o środowisko naturalne,
• z łatwością dostosowujesz się do dynamicznie zmieniającego się środowiska pracy,
• komunikujesz się w sposób jasny i pewny, znasz język polski w stopniu biegłym oraz posługujesz się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację.

TWOJE ODPOWIEDZIALNOŚCI

• odpowiedzialność za utrzymanie techniczne centrum logistycznego oraz terenu zewnętrznego w pełnej sprawności technicznej, w ścisłej współpracy z zewnętrznym operatorem logistycznym,
• prowadzenie dokumentacji obiektu i reprezentowanie IKEA w sprawach związanych z prowadzeniem nieruchomości przed organami administracji państwowej,
• zapewnianie bieżących konserwacji, napraw i codziennej obsługi technicznej oraz rozwiązywanie problemów technicznych,
• opracowywanie rocznych planów utrzymania obiektu oraz planów inwestycji, pracowanie z budżetami operacyjnymi i inwestycyjnymi,
• analizowanie zużycia mediów, podejmowanie działań ograniczających ich zużycie, rekomendowanie przedsięwzięć energooszczędnych,
• koordynowanie zewnętrznych dostawców usług, podpisywanie umów,
• aktywne zarządzanie zespołem specjalistów (w tym dbanie o rozwój kompetencji oraz motywowanie pracowników),
• współpraca w ramach struktury centrum logistycznego oraz struktury matrixowej,
• tworzenie atmosfery zaufania poprzez zachęcanie do wymiany otwartych, konstruktywnych, szczerych i obustronnych opinii ze współpracownikami,
• wykorzystywanie programu CAFM (Computer Aided Facility Management) do raportowania i analizowania działań związanych z codziennym utrzymaniem obiektu i usługami, a także prowadzenie rejestru środków trwałych i urządzeń,
• gotowość do pełnienia dyżurów oraz do reakcji w przypadku wystąpień awarii lub poważnych usterek,
• współpraca w ramach projektów i wdrożeń realizowanych w obiektach IKEA.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

W związku z tym, że to stanowisko wymaga określonych kompetencji, prosimy załącz do Twojej aplikacji dowolny plik, w którym przedstawisz nam swoje doświadczenie.

Sprawdź więcej szczegółów i aplikuj na www.ikea.pl/TwojaStronaPracy.

CHCEMY:

• abyś został/a z nami na dłużej - zapewniamy umowę o pracę,
• abyś rozwijał/a się #potwojemu – stworzymy ścieżkę rozwoju, która będzie odpowiadała na Twoje potrzeby,
• zadbać o poczucie bezpieczeństwa Twoje i Twojej rodziny - oferujemy opiekę medyczną i plan emerytalny oraz ubezpieczenie NNW,
• doceniać Twoje osiągnięcia,
• dać Ci możliwość wyboru dodatkowych benefitów - o szczegółach przeczytaj na www.ikea.pl/TwojaStronaPracy.